מחקר חדש של מכון ראות בוחן: מהו עתידה של מדינת הלאום של העם היהודי?

בעשור האחרון משתנה מקומה של מדינת ישראל בעולם היהודי, באופן שעשוי להוות איום אסטרטגי על המשך השגשוג והלכידות של העם היהודי. דינאמיקה זו ניזונה מפער תפיסתי שקיים החברה הישראלית כולה, ובקרב המנהיגות המקצועית והמתנדבת של מדינת ישראל, בפרט. האחריות להבנת הפער ולסגירתו מונחת היום לפתחם של מקבלי ההחלטות ומעצבי דור העתיד של המנהיגים הישראלים.

שנת 2017 מתהווה כשנה מכוננת בעיצוב היחסים בין הקהילות, שכן בשנה זו ימלאו 50 שנים לניצחונה של ישראל במלחמת ששת הימים, ולשליטה הישראלית בגדה המערבית ובאוכלוסייה הפלסטינית, 100 שנים להצהרת בלפור ו-70 שנה להקמת מדינת ישראל.  בישראל אנו צפויים לחוש מתח סביב עיצוב הזכרון והאתוס של אירועים אלו, אולם מתח זה הוא כאין וכאפס לעומת הוויכוחים הפנימיים הצפויים להתנהל בקהילות היהודיות מחוץ לישראל, סביב אופן הציון של האירועים, ויכוחים קשים אשר עלולים להזין פילוג בקרב קהילות בתפוצות.

מכון ראוּת עוסק במחקר וגיבוש אסטרטגיה להנעת תהליכים חיוניים במרחב הישראלי והיהודי. מיזם “ישראל כמדינת הלאום” של המכון מבקש לבחון, בעזרתו של מחקר מעמיק ומקיף, כיצד מדינת ישראל יכולה להמשיך ולמלא את ייעודה המקורי כמדינת הלאום של העם היהודי כולו. צוות המיזם עוסק בהבנת הפער בין התפיסה הישראלית בנוגע לתפקידה ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לבין המגמות במציאות שמקשות על ישראל למלא את ייעודה זה.

הצוות אפיין את הפער ההולך ומתרחב, כמסכן את המשך הקשר בין הקהילות ומערער על הלגיטימיות של ישראל. המסמך שמצורף בהמשך לעיונכם מנתח את הפער ומציע מסגרת תפיסתית להבנת האתגר ודרכי פעולה להתמודדות עמו.

נשמח לקבל את שאלותיכם ומשוביכם למסמך שלפניכם.

בנוסף למחקר, המיזם שואף לגבש  מודל פעולה אשר יחזק את השיח הפנים-ישראלי ובין ישראל לקהילות יהודיות בעולם. בהתבסס על תובנות המסמך, יקיים מכון ראוּת, בחודשים הקרובים סדרת מפגשים עם קבוצות מנהיגות שונות בישראל, בשיתוף עם משרד התפוצות, שיעסקו בשאלה המרכזית הבאה: מה זה אומר עבורי להיות מנהיג במדינת הלאום של העם היהודי במאה ה-21?

בברכה,

צוות מכון ראות

לקריאה: מהו עתידה של מדינת הלאום של העם היהודי?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *